BEKIJK ONZE SPECIALISATIES

EN ONS FITNESS AANBOD


ALGEMENE FYSIOTHERAPIE

DE ALGEMEEN REGULIERE FYSIOTHERAPEUT IS DE DESKUNDIGE OP HET GEBIED VAN HET HOUDINGS- EN BEWEGINGSAPPARAAT.
DE FYSIOTHERAPEUT BEHANDELT OP VERWIJZING VAN EEN ARTS OF VIA DIRECTE TOEGANKELIJKHEID.
DE FYSIOTHERAPEUT KAN ZIJN DESKUNDIGHEID OOK INZETTEN BIJ ADVISERING OF BEGELEIDING VAN PATIËNTEN EN SPORTERS.

FUNCTIONELE OSTEOPATHIE

DE FUNCTIONELE OSTEOPATHIE IS EEN BEHANDELINGSMETHODE DIE HET HELE LICHAAM ALS EEN EENHEID ZIET. BIJ FUNCTIONELE OSTEOPATHIE WORDT ER VANUIT GEGAAN DAT HET BEWEGINGSAPPARAAT ALS GEHEEL REAGEERT. HET LICHAAM MOET OP EEN OF ANDERE MANIER COMPENSEREN.

HET ONDERZOEKEN EN BEHANDELEN VAN DE SAMENHANG IN HET LICHAAM IS WAAR HET WERKELIJK OM GAAT. DE WERVELKOLOM IS DE CENTRALE AS WAAR ALLES OM DRAAIT.

MET NAME CHRONISCHE PATIËNTEN NEIGEN ER TOE WEER IN DE OUDE PATRONEN TERUG TE VALLEN. OM DIT TE VOORKOMEN MOETEN WIJ ER VOOR ZORGEN DEZE PATIËNTEN MET DE NORMALE MOBILITEIT TE TRAINEN IN DE DAGELIJKSE FUNCTIES EN BEWEGINGSPATRONEN.

DE GEBRUIKTE BEHANDELTECHNIEKEN ZIJN SNEL WERKZAAM, ZACHT EN ZONDER GEVAAR VOOR DE PATIËNT. HET CONCEPT KENT GEEN CONTRA-INDICATIES.

NEK- SCHOUDER- EN ARMTHERAPIE

DOOR MIDDEL VAN VERSCHILLENDE BEHANDELTECHNIEKEN WORDT DE KLACHT VANUIT HET GEHELE NEK-, SCHOUDER- EN ARMGEBIED BEHANDELD. HET BEWEGEN VAN DE SCHOUDER IS EEN COMPLEX MECHANISME.

HET SAMENSPEL TUSSEN DE VERSCHILLENDE STRUCTUREN EN BOTTEN IS EEN UITGEBALANCEERD GEHEEL. ELK ONDERDEEL BINNEN DEZE KETEN KAN EEN VERSTORING VAN HET BEWEGEN VEROORZAKEN EN PIJNKLACHTEN GEVEN.

NA HET BEHANDELEN VAN DE PIJNKLACHTEN WORDT EEN TRAJECT VAN STABILISERING GEVOLGD WAARIN TRAINING VAN DE AANGEDANE STRUCTUREN VEREIST IS.

SPORT BEGELEIDING

SPORTBEGELEIDING IS BEDOELD VOOR MENSEN DIE EEN BLESSURE HEBBEN OPGELOPEN TIJDENS SPORTEN EN ZO SNEL MOGELIJK HUN SPORTBEOEFENING WEER WILLEN HERVATTEN.

UW SPORTBEGELEIDER KAN KIEZEN UIT VERSCHILLENDE BEHANDELMOGELIJKHEDEN ZOALS OEFENPROGRAMMA’S MET OF ZONDER GEBRUIK VAN TRAININGSAPPARATUUR. BRACES OF TAPING EN MOBILISERENDE TECHNIEKEN. HIJ TRAINT U SPECIFIEK EN FUNCTIONEEL, ZODAT U KUNT HERSTELLEN TOT OP UW OORSPRONKELIJKE SPORTNIVEAU. HIJ OF ZIJ OVERLEGT DESNOODS MET UW TRAINER OVER EEN AANGEPAST TRAININGSSCHEMA.

NA HET BEHANDELEN VAN DE PIJNKLACHTEN WORDT EEN TRAJECT VAN STABILISERING GEVOLGD WAARIN TRAINING VAN DE AANGEDANE STRUCTUREN VEREIST IS.

VOOR WELKE KLACHTEN EN VRAGEN IS SPORTBEGELEIDING GESCHIKT?
- SPORTBLESSURES
- ADVIES VOOR BLESSUREPREVENTIE
- ADVIES IN SPORTKEUZE {MATERIAAL, KLEDING EN SCHOEISEL)


MYOFASCIALE PIJNTHERAPIE

ONDER EEN MYOFASCIAAL PIJNSYNDROOM VERSTAAT MEN KLACHTEN IN HET HOUDINGS- EN BEWEGINGSAPPARAAT DIE VEROORZAAKT WORDEN DOOR DE AANWEZIGHEID VAN MYOFASCIALE TRIGGERPOINTS.
EEN TRIGGERPOINT KAN BEWEGINGSBEPERKING, STIJFHEID, KRACHTSVERLIES EN PIJNKLACHTEN VEROORZAKEN.
EEN TRIGGERPOINT IS EEN DRUKPIJNLIJKE PLEK IN EEN SPIER. EEN TRIGGERPOINT KAN ONTSTAAN DOOR EEN ACUTE FOUTIEVE BEWEGING OF DOOR CHRONISCHE OVERBELASTING ALSMEDE DOOR EEN SLECHTE WERKHOUDING, BEPAALDE ZIEKTES EN PSYCHOLOGISCHE FACTOREN.

BOOTCAMP

IEDERE DINSDAGAVOND WORDT OM 19:00 UUR DE BOOTCAMP GEGEVEN. BOOTCAMP IS EEN ACTIEVE LES IN DE BUITENLUCHT WAAR JE IN GROEPSVERBAND OP EEN EFFECTIEVE MANIER AAN JE UITHOUDINGVERMOGEN, COÖRDINATIE EN KRACHT WERKT. IN DE WINTERPERIODE WORDT DE BOOTCAMP INDOOR GEGEVEN.

HEB JE ALTIJD AL EEN KEER AAN EEN BOOTCAMP TRAINING MEE WILLEN DOEN? KOM DAN OP DINSDAGAVOND 19:00 UUR BIJ MFC DE HELLING EN ONTDEK HOE LEUK EEN BOOTCAMP TRAINING IS!

KIDS FIT

KIDS FIT IS EEN SPECIFIEKE TRAINING DIE BEDOELD IS VOOR KINDEREN OUDER DAN 12 JAAR. TIJDENS ONZE KIDS FIT LESSEN TRAINEN KINDEREN SAMEN MET LEEFTIJDSGENOTEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING.
DE TRAININGEN RICHTEN ZICH OP HET UITHOUDINGVERMOGEN, DE COÖRDINATIE, LENIGHEID EN KRACHT.

KIDS FIT WORDT GEGEVEN OP WOENSDAGMIDDAG VAN 16:00 – 17:00 UUR. HEB JE INTERESSE, GEEF JE DAN SNEL OP VIA MAIL@GEZONDHEIDSCENTRUMFOKKENS.NL

LADIES FIT

LADIES FIT IS EEN LES DIE SPECIAAL ONTWIKKELD IS VOOR ZWANGERE VROUWEN OF VROUWEN DIE PAS ZWANGER ZIJN GEWEEST. TIJDENS DE LADIES FIT TRAININGEN VERMINDEREN WE MET GERICHTE OEFENINGEN DE MEEST VOORKOMENDE ZWANGERSCHAPSKLACHTEN OF PROBEREN WE DEZE TE VOORKOMEN.

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN LADIES FIT GEEF JE DAN OP VIA MAIL@GEZONDHEIDSCENTRUMFOKKENS.NL